CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tranh Yết Kiêu - Đục thuyền giặc

Loại: Gỗ sao xanh

Giá: 30.000.000 VNĐ

Khổ: 1m3x2m5.

Liên hệ:  0915 111 401 (Mr Phương) hoặc số bàn 0606 289 668

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI