CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bàn ghế gỗ cẩm chỉ

Loại: Gỗ Cẩm Chỉ Tây Nguyên

Giá: 220.000.000 VNĐ

14 Món

Tay 12

Liên hệ:  0915 111 401 (Mr Phương) hoặc số bàn 0606 289 668

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI